Antioxidanty a jejich vliv na zdravotní stav jedince.

Článek o antioxidantech je prvním ze série článků, které uvádíme k tématu správné výživy. Moderní fyzioterapie se zabývá nejen muskuloskeletálním systémem člověka, ale přistupuje k řešení obtížných a bolestivých stavů komplexně. Do tohoto komplexu patří také optimální životospráva, kterou se zabývaji i fyzioterapeuti – například spánková přiměřenost, psychická relaxace, nebo správné stravovací návyky spolu s vyváženou výživou člověka. Častým termínem souvisejícím se správnou životosprávou, s kterým se můžeme setkat v posledním období v nejrůznějších médiích jsou antioxidanty. Zde tedy něco málo osvěty k tomuto tématu:

 

Oxidační stres je nerovnováha mezi tvorbou reaktivního kyslíku (jinak též volných radikálů), který vzniká jako vedlejší produkt okysličování a látkové výměny, a schopností organismu rychle odbourávat a detoxikovat reaktivní meziprodukty. Zde nezbytné minimum vědy k tomu, co je oxidační poškození organismu:

Nejprve o volných radikálech - volný radikál je jakákoliv molekula, atom nebo iont s nepárovými elektrony ve valenční sféře, schopný alespoň krátkodobé samostatné existence. Volné radikály kyslíku, jsou v podstatě meziprodukty redukce kyslíku na vodu. Někdy je kyslíkový radikál, konkrétně superoxid O2·- produkován tělem cíleně jako jedna z jeho zbraní proti mikrobům a při zánětlivé reakci. Superoxid přechází na peroxid vodíku H2O2, který je je sám o sobě stabilní, ale vyznačuje se reaktivitou s redukovanými redoxně aktivními přechodnými kovy, reakce poskytuje nesmírně reaktivní hydroxylový radikál, OH·-, který se považuje za původce oxidačního poškození.

Oxidační stres byl implikován v patogenezi valné většiny civilizačních chorob. Hraje významnou úlohu v rozvoji aterosklerózi, diabetu mellitus, hypertenze, chronických střevních zánětů, některých typů rakoviny, ischemického poškození srdce, mozku a jiných orgánů, Parkinsonovy nemoci, Alzheimerovy nemoci a jiných civilizačních chorob. Také podstatou fyziologického stárnutí zřejmě není nic jiného než akumulace malých chyb systémů antioxidační ochrany a údržby tělesných struktur. Proto se předpokládalo, že dietní dodávání antioxidantů v tabletách nebo tobolkách (nejčastěji vitaminy C, E, β-karoten a selen) by mělo působit protektivně proti celé řadě civilizačních chorob a snad i oddálit stárnutí. První epidemiologické studie potvrzovaly příznivý vliv dietních antioxidantů na lidské zdraví. Jenže opakované studie přinesly nejednoznačné a spíše negativní výsledky. Zdá se, že hodně záleží na výchozím nutričním stavu jedince. Jednoznačně prospěšné je dodání ,,umělých antioxidantů“ jen v  řípadě předchozího deficitu, jinak je buď neúčinné, anebo dokonce škodí. Jako v případě β-karotenu, vitaminu A a E, které zvyšují úmrtnost.

 

            Co říci závěrem. Voné radikály jsou stále přítomny v těle, ale jen v malém množství. A zatímco při pohybové zátěži střední intenzity si s nimi dokážeme výborně poradit, tak při vysoké intenzitě převýší kapacitu ochraných mechanizmů těla a dojde k oxidativnímu stresu. Pokud tedy dodržovat nějakou dietu, tak epidemiologické studie přesvědčivě prokazují, že strava bohatá na ovoce a zeleninu (optimálně 5x 80 g denně) je spojena s nižším rizikem kardiovaskulárních chorob, diabetu a některých typů rakoviny.

            Doporučit lze tedy, podobně jako v jiných případech relaxační pohybovou zátěž bez extrémních jednorázových výkyvů. Antioxidanty přijímat, jak již bylo výše uvedeno převážně jako součást běžné stravy ve formě ovoce a zeleniny. Nejrůznějším vitamínovým tabletám a přípravkům se v běžném životě spíše vyhýbat a využívat je jen krátkodobě v nemoci, nejlépe po indikaci lékařem.

 

Všechny články na těchto stránkách jsou psány populární formou a slouží pouze jako doplňkový zdroj informací pro klienty. V žádném případě nejsou určeny pro diagnostiku, obtíže klientů je vždy nutné konzultovat s fyzioterapeutem, nebo lékařem.

Všechna práva vyhrazena © FYZIOTERAPEUT-IN 2015. Neoprávněné užití a šíření bez souhlasu autora není dovoleno.