Články pro klienty

Uvádíme sérii článků s radami a doporučeními pro klienty.

Fyzioterapie, rehabilitace a nejrůznější techniky přispívající k zdravému životu jedince jsou pro mne mimo profesionálního zájmu, vlastně také hlavní životní zálibou. Také mi široké spektrum praktických zkušeností a stálé odborné sebevzdělávání umožňuje srovnávat s nejmodernějšími fyzioterapeutickými postupy. Připravuji zde nově pro Vás přístupnou formou sérii článků na nejrůznější témata související s oborem, které mohou sloužit k lepšímu pochopení funkcí lidského těla, rozšíření obzorů týkajících se našich služeb a popřípadě poradit či pomoci klientům v orientaci o možnostech úspěšné léčby a prevence. Články a texty najdete zde.

Mgr. Kateřina Horáková