Co znamená „WELLNESS“ ?

Jedno ze zaklínacích slov moderní doby, pod kterým se v našem českém prostředí díky zručným marketérům skrývá často prakticky cokoliv z oblasti péče o zdraví. Slovo samotné toto už při vyslovení evokuje a tak se můžeme setkat s nejrůznějšími službami a produkty, které často původnímu významu slova „wellness“ příliš neodpovídají.

Obecná definice tohoto slova vycházejícího z angloamerického prostředí však vyjadřuje zejména harmonii, rovnováhu mezi stavem těla a duše, popřípadě celý životní přístup vyjadřující se snahou o balancovaný stav mezi prací, relaxací, odpočinkem, výživou a tím fyzickou a psychickou pohodou. A tak, zatímco chodíme do welness center, jezdíme na wellness pobyty a kupujeme wellness produkty, měli bychom především wellness žít. K takovému životnímu stylu patří přiměřenost a vyváženost výživy, péče o tělo, relaxační sportování a vyváženost času práce a odpočinku.

 K dosažení harmonického stavu ve smyslu wellness filozofie lze přispět mimo jiného vhodně zvolenými relaxačními technikami z oblasti péče o tělo, které navozují příjemný pocit uvolnění, podporující odreagování a působící na psychickou pohodu jedince. Mezi tyto techniky patří například různé masážní metody, techniky uvolňující svalové napětí, případně techniky působící sedativně. Také další speciální techniky a metody navozující příjemné pocity vnitřní pohody, jakými jsou například různé masáže s využitím tepelných zdrojů, případně doplňkových látek jakýni jsou například speciální oleje, přírodní látky jako med a podobně.

Ve srovnání s tématy kterými se zabývá fyzioterapie není zde zpravidla indikace akutních bolestivých stavů vyžadující nutný medicínský zásah. Pravidelná kvalitní relaxace a princip vyváženosti v životním stylu je ale výrazným preventem, který napomáhá předejít právě nepříjemným a bolestivým stavům vyžadujícím odbornou léčbu. Po poradě s terapeutem lze případně tyto techniky také zařadit jako podpůrnou součást léčebného procesu.

Na našich stránkách jsme pro tuto oblast připravili novou sekci článků, kde budeme postupně publikovat krátké a laicky srozumitelné informace pro naše klienty.