Fyzioterapeutická podpora léčby nykturie.

Moderní fyzioterapie vstupuje do procesu léčby i v oborech, kde to v minulosti nebylo úplně běžné. Fyzioterapeutická podpůrná léčba tak přináší příznivé výsledky léčby kupříkladu u vybraných urologických potíží. Jedním z onemocnění, citelně znepříjemňujících běžný život jedince, při jehož léčbě může přinést odborná fyzioterapeutická intervence citelné zlepšení je nykturie. Jedná se o statisticky poměrně častý zdravotní problém projevující se neodkladnou, opakovanou a každodenní potřebou jít během spánku na toaletu a to z různých příčin.

Dospělá populace trpí nykturií z 58 % u žen a 66 % u mužů. S přibývajícím věkem se podíl nemocných ještě zvyšuje. Příčinou nykturie může být zvýšená tvorba moči, nebo naopak  snížená noční kapacita močového měchýře. K zvýšené tvorbě moči dochází například při otocích dolních končetin, po cévní mozkové příhodě, při užívání některých léků (diuretika), obrácení poměru mezi noční a denní produkcí moči… Naopak sníženou noční kapacitu močového měchýře najdeme u hyperaktivního močového měchýře, útlaku třeba zvětšenou prostatou a při užívání některých léků jako je teophyllin, kofein, betablokátory a jiné. Časté nucení na toaletu přerušuje spánek a tím zhoršuje kvalitu života jedince. Po opakovaném přerušení spánku je mnohem obtížnější opětovné usnutí. Spánek se tak stává nedostatečný a nekvalitní. To způsobuje nedostatečnou výkonnost, únavu, závratě, poruchy koncentrace a koordinace, změny nálad, ale i poruchy imunitního systému. Byla zjištěna úzká spojitost mezi nykturií a srdečně cévním onemocněním. Lidé s nykturií mají větší pravděpodobnost rozvoje srdečně cévního onemocnění a dokonce u jedinců starších 60 let významně zvyšuje riziko úmrtí.

U pacientů postižených nykturií nacházíme změny na pohybovém aparátu, především ve svalech pánevního dna. Pohybový systém zde tvoří oporu pro pánevní orgány a zajišťuje jejich správné postavení. Napětí svalů ovlivňuje postavení močového měchýře, zaúhlení močové trubice, polohu a tvar anorektální oblasti (poslední části střeva). Svalovina pánevního dna se svou svěračovou funkcí rovněž účastní defekačního a mikčního mechanizmu (vyprazdňování stolice a moče).

Jak z předešlého vyplývá, existují úzké biomechanické vztahy mezi vnitřními orgány a pohybovým systémem. Tyto vztahy nejsou jen funkční, ale i reflexní a navzájem se ovlivňující. Tím je vysvětleno, proč porucha vnitřního orgánu způsobí změny v pohybovém aparátu a také naopak, dysfunkce pohybového aparátu vede k poruchám funkce vnitřních orgánů. Oba tyto systémy se tak výjimečně doplňují, že je někdy obtížné dohledat, který systém byl porušen jako první. Systémy se naštěstí ovlivňují oběma směry nejen negativně, ale i pozitivně proto je možné přes pohybový systém zmírnit průběh některých interních onemocnění. Správnou diagnostiku usnadní samy reflexní změny. Porucha vnitřního orgánu většinou vyvolá v pohybovém systému víceméně specifický viscerální vzorec pro daný orgán s tendencí k řetězení. Proto můžeme říci, že na poruchu funkce vnitřního orgánu reaguje celý pohybový systém a to i na vzdálených místech.

Fyzioterapeutická léčba při urologických obtížích je zaměřena na uvolnění svalů se zvýšeným napětím nejen pánevního dna, ale i dalších vzdálených svalů které úzce souvisí s pánevním regionem a tím umožní správnou funkci vylučovacího systému. Rovněž vás naučí jak oslovit a aktivovat svaly se sníženým napětím aby mohly plnit svou fyziologickou podpůrnou, formativní a sfinkterovou funkci. Zdravé přirozené napětí svalů zlepší nejen kapacitu močového měchýře, ale ovlivní i cévní systém, sníží tvorbu otoků. Fyzioterapie je tak vedle farmakologické a chirurgické intervence dalším významným terapeutickým prostředkem k léčbě některých urologických onemocnění.