Plochá noha dětí

Plochá noha dětí ( Pes planovalgus v dětství).

Noha dítěte se vyvíjí do 6-7 let věku. Během vývoje je zpočátku kloubní štěrbina hlezenního kloubu šikmo, což může vést ke střižným silám, které při oslabení vaziva způsobí pokles zadní části nohy do valgosity (pata se rotuje ven) za současné vnitřní rotace osy hlezna, poklesu talu mediálně a plantárně (kost mezi holení a patou se vytočí dovnitř a dolu k chodidlu), přednoží jde do abdukce či addukce ( špičky nohou směřují od sebe či k sobě) a pronace prvního paprsku ( palec se zrotuje k prstům). Valgosita paty je kolem 3 let věku  ještě zesílena  fyziologickou valgositou kolen ( kolena do X) a vnitřní rotaci v kyčelních kloubech. O patologii mluvíme až při rotaci paty nad 20°.  Během růstu dochází ke stabilizaci vazů, vyrovnání osy kolenních kloubů a zmenšení valgosity paty. Do 6 let věku  by mělo dojít spontánně k vyrovnání osy. Podélná kostní klenba je založena  již při narození, je však vyplněna tukovým polštářkem do věku 4 let věku. Rozhodující pro diagnostiku ploché nohy je funkční nález (vyšetření funkce chodidla), kdy při odlehčení  a při stoji na špičkách se klenba nezvýrazní. Rovněž nalezneme zkrácení Achillovy šlachy, vyšetření provádíme tak, že přitáhneme špičky k hlavě při plně natažených dolních končetinách v kolenních kloubech a centrované patě.

Dětská flexibilní plochá noha nebolí. Nicméně při trvalém přetížení nastanou u adolescentů obtíže s únavou nohou, bolesti, pícháním, pálením a brněním na vnitřní straně bérce, event. bolesti lýtka se zkrácením svalu triceps surae. Nejenom že dětská plochá noha často přechází do ploché nohy dospělé, ale ovlivní i postavení ostatních kloubů dolní končetiny, proto při jakýchkoli pochybnostech neváhejte kontaktovat fyzioterapeuta či ortopeda.

Léčba:  Názory na léčbu se liší. Základem terapie je konzervativní (neoperativní)  přístup (operují se jen velmi těžké valgosity)

1. Kvalitní obuv podložení podélné klenby a vedením paty (pevný opatek)

2. Stimulace nohy chůzí na boso, měkký nerovný terén ( kamínky, písek, tráva, masáž plosky) 3. aktivní cvičení

4. kinesiotape

5.ortopedické vložky = pasivní podpora na základě vyšetření kdy vnitřní okraj nohy padá do konvexity (vyboulená ven), nebo při obtížích , ale vždy individuálně zhotovená pro konkrétní dítě a velikost nohy.

Aktivní cvičení: Plochonoží se často vyskytuje u dětí s vadným držením těla, konstituční hypermobilitou (větší rozsah pohybu v kloubech) proto není cvičení zaměřeno pouze na plosku ale na celé tělo. Trénink opory chodidla, aktivita svalů plosky, centrované postavení kotníku, kolene, kyčle…

 

Všechny články na těchto stránkách jsou psány populární formou a slouží pouze jako doplňkový zdroj informací pro klienty. V žádném případě nejsou určeny pro diagnostiku, obtíže klientů je vždy nutné konzultovat s fyzioterapeutem, nebo lékařem.

Všechna práva vyhrazena © FYZIOTERAPEUT-IN 2015. Neoprávněné užití a šíření bez souhlasu autora není dovoleno.