Plochá noha dětí

Plochá noha dětí ( Pes planovalgus v dětství)

Noha dítěte se vyvíjí do 6-7 let věku. Během vývoje je zpočátku kloubní štěrbina hlezenního kloubu šikmo, to může vést ke střižným silám, které při oslabení vaziva způsobí pokles zadní části nohy do valgosity ( pata se rotuje ven) za současné vnitřní rotace osy hlezna, poklesu talu mediálně a plantárně (dovnitř a k chodidlu), přednoží jde do abdukce či addukce ( špičky od sebe či k sobě) a pronace prvního paprsku ( palec se zrotuje k prstům). Valgosita paty je kolem 3 let věku  ještě zesílena  fyziologickou valgositou kolen ( kolena do X) a vnitřní rotaci v kyčelních kloubech. O patologii mluvíme až při valgositě paty nad 20°.  Během růstu dochází ke stabilizaci vazů, vyrovnání osy kolenních kloubů a zmenšení valgosity paty. Do 6 let věku  by mělo dojít spontánně k vyrovnání osy. Podélná kostní klenba je založena  již při narození, je však vyplněna tukovým polštářkem do věku 4 let věku. Rozhodující pro diagnostiku ploché nohy je funkční nález, kdy při odlehčení  a při stoji na špičkách se klenba nezvýrazní. Rovněž nalezneme zkrácení Achillovy šlachy, špičky k hlavě při plně natažených dolních končetinách v kolenních kloubech a centrované patě.

Dětská flexibilní plochá noha nebolí. Nicméně při trvalém přetížení nastanou u adolescentů obtíže s únavou nohou , bolesti, pícháním, pálením  a brněním na mediální straně bérce, event.  bolesti lýtka s se zkrácením svalu triceps surae.

Léčba:  Názory na léčbu se liší. Základem terapie je konzervativní ( neoperativní)  přístup        ( operují se jen velmi těžké valgosity)

1. Kvalitní obuv podložení podélné klenby a vedením paty ( pevný opatek)

2. Stimulace nohy chůzí na boso, měkký nerovný terén ( kamínky, písek, tráva, masáž plosky) 3. aktivní cvičení

4. kinesiotape

5.ortopedické vložky = pasivní podpora na základě vyšetření kdy vnitřní okraj nohy padá do konvexity (vyboulená ven), nebo při obtížích , ale vždy individuálně zhotovená pro konkrétní dítě a velikost nohy.

Aktivní cvičení: Plochonoží se často vyskytuje u dětí s vadným držením těla, konstituční hypermobilitou ( větší rozsah pohybu v kloubech) proto není cvičení zaměřeno pouze na plosku ale na celé tělo. Trénink opory chodidla, aktivita svalů plosky, centrované postavení kotníku, kolene, kyčle…