Práce u počítače

Práce u počítače.

Včera jsem seděla 3 hodiny na počítači a protože jsem si omačkala loket, tak jsem šla raději dělat něco jiného. A co u vás, je počítač také nepostradatelným členem rodiny?

Počítač dnes patří ke standardnímu vybavení většiny pracovišť a práce s ním je u řady pracovníků jejich hlavní pracovní náplní. Podle dnešních znalostí nelze pochybovat o tom, že masové používání počítačů s sebou přináší i řadu zdravotních důsledků. Jedním z nejčastějších příznaků je diskomfort v oblasti očí, až 81% uživatelů má potíže se zrakem, jako jsou bolesti očí a očních spojivek, zarudnutí, slzení, rozmazané vidění, syndromu suchého oka. Přičemž platí jako u všeho, čím delší doba, tím větší je výskyt obtíží, které trvají delší dobu. Svou negativní roli hraje i vysoká psychosociální zátěž, která může vést i k psychosomatickým onemocněním, projevujícím se třeba muskuloskeletálními poruchami či změnami na kůži obličeje a rukou uživatele.

Jako jedny z nejčastějších obtíží při práci s počítačem jsou uváděny muskuloskeletální poruchy. Delší sezení vede ke sklopení pánve dozadu, oploští se bederní lordóza (prohnutí nad pánví), zvýší se hrudní kyfóza (vyhrbení u lopatek), předsune se krční páteř, ramena jsou nahoře a vpředu. Tím že se posune těžiště hlavy dopředu nastanou další posturální a svalové změny. Jako jsou blokáda hlavových kloubů, horních žeber a meziobratlových kloubů páteře, může vzniknout porucha funkce temporomandibulárních kloubů, doprovázené bolestmi v oblasti čelisti či skřípáním zubů. Zvýší se napětí horních fixátorů ramenního pletence, prsních svalů, podlopatkových svalů a vedlejších dechových svalů, což vede k převaze horního typu dýchání. Napětí je zvýšeno i u svalů, které přitahují dolní končetiny k trupu, ale i u svalů které dělají záklon trupu. Na horní končetině nalezneme zvýšené napětí bicepsu a supinátoru (oba pokrčují paži v lokti), ale i extenzorů (natahovačů) prstů. Zvýšené napětí je rovněž na dolní končetině a to svaly na vnitřní, zadní a přední straně stehna a zadní straně lýtka. V důsledku oploštění bederní lordózy (prohnutí je do určité míry fyziologické) dochází ke zvýšenému a nerovnoměrnému tlaku na meziobratlové ploténky bederní páteře a k následným diskopatiím při nichž mohou bolesti vystřelovat do břicha, pánve či až do periferie dolních končetin.

Změny nejsou, ale jenom v pohybovém aparátu ale i v cirkulaci krve. Dlouhodobé sezení zvýší srdeční frekvenci a srdeční sval tak vykonává více práce, dochází k otokům nohou. Tvorba otoků je krátkodobá, otoky většinou mizí po nočním spánku. Tyto změny pro zdravé lidi nemusí znamenat žádné riziko. Problémy však mohou mít těhotné ženy, osoby s varikózními žílami a hypertonici. Výše zmíněné symptomy nepodceňujte a v případě obtíží se poraďte s lékařem, nebo fyzioterapeutem.

Co tedy poradit aby ke zmíněným změnám nedošlo? Snažte se aby sed nebyl statický, měňte polohy sedu, střídejte židli, míč, klekačku, můžete si i stoupnout. Při práci se protáhněte, hrajte si s nohama, zacvičte si, projděte se, uvolněte si oči, schovejte je na chvíli do dlaní, podívejte se z okna a snažte se zaostřit na velkou vzdálenost. Hlavně si ale srovnejte vaše počítačové pracoviště, aby bylo co nejvíc ergonomické. Několik základních rad, jak si je uspořádat najdete v dalším článku.

 

 

 

Všechny články na těchto stránkách jsou psány populární formou a slouží pouze jako doplňkový zdroj informací pro klienty. V žádném případě nejsou určeny pro diagnostiku, obtíže klientů je vždy nutné konzultovat s fyzioterapeutem, nebo lékařem.

Všechna práva vyhrazena © FYZIOTERAPEUT-IN 2015. Neoprávněné užití a šíření bez souhlasu autora není dovoleno.