První pomoc při svalovém přetížení.

Onemocnění měkkých tkání jako jsou svaly, šlachy, jejich obaly a tíhové váčky, ať už z akutního, či chronického přetížení jsou jednou z nejčastějších poruch pohybového aparátu. Postižená oblast vykazuje nepříjemnou bolest, komplikuje spánek a běžné činnosti, neléčené problémy postupně přecházejí do dlouhotrvajících potíží. Příčiny přetížení jsou multifaktoriální na již částečně poškozeném terénu (ať už mikrotraumatizacemi, cévní poruchou, změnou v metabolizmu, endokrinními vlivy, kostní dysplázií či funkční kvalitou nervového systému) dojde k jednorázovému přetížení a následné bolesti. Často se jedná o chronické přetížení činnostmi spojené s prací na počítači – například stále se opakující  mikropohyby ruky u grafiků, konstruktérů, hráčů her apod. Toto přetížení organizmus ještě většinou dokáže kompenzovat, ale pokud tento chronicky postižený terén vystavíme souběžně vyšší nezvyklé zátěži, stačí k tomu často jen běžné stále se opakující a zároveň dlouhotrvající činnosti jako je ruční šroubování skříně, hrabání listí, či jen 3 hodinové držení dítě za ruku, nebo jen na počítači pracujeme citelně déle než obvykle,  může se následující den objevit lokální bolest ramene, lokte či předloktí. Bolest neodchází, může být trvalá, nebo závislá na poloze či pohybu končetiny. Komplikuje pohyb či spánek. 

Co s tím? Snažte se, aby nedošlo k plnému rozvoji onemocnění a co nejrychleji navštivte svého lékaře, nebo fyzioterapeuta a to v době řádově dnů, nejlépe první 1-2 dny. Zatímco včasná terapie tuto epizodku hned v počátku vyléčí ad integrum – do dokonalosti, tak při otálení a dalším přetěžování může dojít k nebezpečné chronizaci celého procesu s následnou nutností operativního zásahu s nejistým terapeutickým výsledkem.  

Co vám váš terapeut poradí:

1. Končetinu nechat v klidu imobilizovat nejlépe aplikací tape či ortézy. Protože sám organizmus se snaží bolest nějak omezit, odstranit, případně zabránit zhoršení, ale tyto jeho snahy vedou k neideálnímu průběhu pohybu s vyššími energetickými nároky, snížením výkonu a rizikem dalšího přetížení. Trvá-li bolestivé dráždění dál, přejde organizmus do fáze přestavby vaziva uvnitř svalů i vně, šlach až osifikace svalových úponů (ukládání vápníku). Bolest je vnímána organizmem jako stres se všemi důsledky, ovlivní nejen lokální a celkové imunitní procesy, ale i endokrinní systém a globální autonomní funkce.

2. Lokální aplikaci chladu, ideálně ledový spray, nebo chladící gel, který sníží svalové napětí. Dobře vybavená fyzioterapeutická ambulance by měla svým pacientům tyto moderní pomůcky poskytnout.

3. Tam kde lokální přetížení zapříčinilo vznik hyperalgické kožní zóny aplikujeme na zónu tepelné obklady – rozhodnutí o aplikaci chladové aplikace i tepelných obkladů provede fyzioterapeut. Hyperalgická kožní zóna je oblast se zvýšenou bolestivostí a bolestivou reakcí na běžnou stimulaci kůže, vzniká jako reflexní reakce na postižení.

4. Fyzioterapie přetížených svalových skupin nejen v daném regionu ale i v sousedních segmentech a náprava nevhodných pohybových stereotypů je nezbytnou součástí plného uzdravení. Vzhledem relativně rychlé snaze organizmu o přestavbu struktur, které budou bolest eliminovat, vazivová reorganizace může začít už za 2 dny, za cenu omezení rozsahu pohybu, snížení výkonua rizika delšího přetížení. Proto návštěvu zkušeného terapeuta neodkládejte.

5. Farmakoterapie. Do postiženého místa vetřít antiflogiistikum/ antirevmatiku v gelové či krémové formě - třeba Voltaren, Dolgit nebo Ibalgin gel, popřípadě celkové podání atiflogistika (podání ústy) nejznámějším představitelem je Ibuprofen. Antiflogistika uleví od bolesti, zmírní projevy zánětu a urychlí tak hojení. Přestože jsou všechny tyto preparáty volně prodejné a lze je koupit i na internetu, je více než vhodné poradit se svým terapeutem, lékařem, či lékárníkem, který z preparátů je pro vás ten vhodný a jakým způsobem jej užívat.

Pokud počáteční obtíže nejsou včas a správně léčeny je nutné navštívit ortopedickou ambulanci, lékař pak rozhodne o dalším postupu jako je injekční aplikace kortikoidů, fyzikální terapie (laser, ultrazvuk, elektroléčba, rázová vlna), sádrová fixace, či operativní řešení. Ale ani tyto metody nejsou všespásné a někdy i přes maximální snahu o vyléčení může dojít k celoživotním obtížím.

 

Všechny články na těchto stránkách jsou psány populární formou a slouží pouze jako doplňkový zdroj informací pro klienty. V žádném případě nejsou určeny pro diagnostiku, obtíže klientů je vždy nutné konzultovat s fyzioterapeutem, nebo lékařem.

Všechna práva vyhrazena © FYZIOTERAPEUT-IN 2015. Neoprávněné užití a šíření bez souhlasu autora není dovoleno.