Taping - Kinesiotaping

Také tak často kolem sebe potkáváte lidi s barevnými nalepenými páskami na různých částech těla? To co vidíte je taping, terapeutická metoda určená k léčbě akutních stavů, která spočívá ve fixaci postižených částí nalepením elastických či pevných bavlněných pásek.

Přestože metoda klasického tapingu je známa již více než padesát let, významnější rozvoj této metody lze zazanamenat od šedesátých let v USA. V sedmdesátých letech v Japonsku se s vývojem moderních technologií v nejrůznějších odvětvích rozvinula do podoby tz. Kineziotapingu,  metody využívající elastické pásky k podpoře funkce svalů a kloubů u akutních a chronických ortopedických onemocnění. Protože metoda nabízí rychlý a velmi efektivní způsob fixace postižených míst, prosadila se neprve ve sportu, a tak na olympijských hrách v Soulu 1988 a hlavně pak v Aténách 2004 se prostřednictvím sportovců s nalepenými různobarevnými páskami seznámila s touto metodou také široká veřejnost.

Dnešní kineziotapy vychází z principu fyziologie a kineziologie, regulují napětí svalů, facilitují („podporují a oslovují“) sval, či naopak inhibují (tlumí), eliminují bolest a tím umožní zlepšení funkce nejen daných svalů a kloubů, ale celého funkčního regionu, přeneseně celého organizmu.

Kineziotape (K-tape) je vyroben z bavlny s obsahem elastických polyuretanových vláken, které zajišťují potřebnou pružnost materiálu. Spodní strana tapu je pokryta speciálním lepidlem ze stoprocentní lékařské pryskyřice (hypoalergenní látka), vlnovitého uspořádání, což umožní proudění vzduchu a lepší cévní cirkulaci pod tapem. Podporou krevního a lymfatického oběhu dojde k rychlejším reparačním mechanismům organizmu.

Využití Kineziotapingu je dáno jeho vlastnostmi na pohybový a cévní aparát. Aplikujeme ho všude tam kde chceme zlepšit funkci těchto systémů. Zmírnit či odstranit bolest, podpořit hojení, zvýšit tělesný výkon, předejít možnému úrazu a přetížení, snížit otok a lymfedém, pozitivně ovlivnit hojení jizev, nebo zlepšit funkci segmentu po parézách (ochrnutích). S K-tapem se proto můžeme setkat u rozličných nejen ortopedických ale i neurologických či cévních onemocněních.

Aby měl Kineziotape ten správný účinek musíme se při jeho aplikaci držet určitých pravidel.

Při aplikaci kineziotapu je vždy nutné zamyslet se čeho chci K-tapem dosáhnout. Chceme-li podpořit funkci svalu lepíme pásku v mírném tahu ve směru kontrakce svalu (záleží na konkrétním pohybu, ale většinou od začátku svalu k jeho úponu), stejně tak chceme-li podpořit tok v cévním řečišti a naopak potřebujeme-li utlumit hypertonický či bolestivý sval nalepíme pásky s nulovým tahem protisměru kontrakce svalu.

Taping a kineziotepig jsou velmi jednoduché terapeutické metody, které po lehkém zacvičení fyzioterapeutem zvládne v konkrétní indikaci i laik, nicméně bez kvalitní instruktáže, při nesprávné aplikaci hrozí svalová nerovnováha a ta může zapříčinit svalové přetížení, zánět nebo až rupturu (prasknutí šlachy, nebo svalu). Stejně tak je třeba mít na paměti že taping je pouze podpůrná terapeutická metoda, jenž je součástí komplexního léčebného přístupu. Pro dobrý efekt terapie je nutné zvolit kvalitní pásky a to jak z hlediska z pracování, tak i použitých materiálů. Nekvalitní pásky se třepí, nedží nalepené potřebnou dobu, mají nižší nebo právě naopak vyžší elasticitu a tím i horší terapeutický efekt, nekvalitní vlnovité uspořádání lepidla neaktivuje cévní systém, mohou být přítomny kožní alergie spojené s defekty kůže což znemožní další aplikaci. Barva pásky má psychologický efekt, a tak si vyberte barvu pásky která se vám líbí a hurá do tejpování.

 

 

Všeobecná pravidla pro aplikace K-tapu:
1. Tape aplikuje na odmaštěnou a suchou pokožku - lepší přilnavost.
2. Kůži zbavíme chloupků jeden den před aplikací - vhodnější je holení „na mokro“.
3. Minimálně 12 hodin před aplikací nepoužívat krémy a tělová mléka.
4. Při sportu aplikovat 40 – 60 minut před zahájením aktivity.
5. Začátek a konec K-tapu zastřihneme do obloučku - netřepí se, déle vydrží.

6. Při nalepování se nedotýkáme K-tapu na straně lepidla.

7. Začátek a konec pásky aplikujeme bez napětí.

8. K-tape se po nalepení 20 min aktivuje, proto po aplikaci po tuto dobu lokalitu mechaniky nezatěžujeme (opatrně se oblékat a obouvat), zahlazením urychlíme aktivaci lepidla.
9. S K-tapem se můžete koupat i sprchovat, ovšem bez použití olejů do koupele, po koupeli K-tape vysušte jen ručníkem (nepoužívejte fén).
10. Doba ponechání K-tapu na kůži je max. 5 dnů, ale odvíjí se od účelu tape, ošetřené lokalitě, na individuálních vlastnostech kůže a na kvalitě použité pásky.
11. K-tape lze aplikovat na stejné místo opakovaně bezprostředně po jeho odstranění. Ale je vhodnější umožnit kůži reparaci přes noc. U malých dětí nebo osob s citlivou kůži je lepší ponechat mezi jednotlivými aplikacemi alespoň 24 hodin.
12. K-tape má facilitační a podpůrnou funkci, ale pokud je používán dlouho, sval si zvykne na pasivní podporu a ,,zleniví“, proto nutno doplnit o cvičení.

13. K-tape nemá být aplikován na kožní defekty a otevřená poranění, stejně tak ne na oblast postiženou hlubokou žilní trombózou či nádorovým onemocněním. Pozor na tapování v oblasti třísel a axily.


 

Pravidla pro šetrné odstranění pásky:
1. Rolováním za současného napnutí kůže ve směru růstu chloupků.
2. Koupel za použití olejů do koupele usnadní odstranění
3. Přestože to není obvyklé může nastat po aplikaci alergická reakce (svědění, pálení, zarudnutí) okamžitě K-tape šetrně odstraňte.

Všechny články na těchto stránkách jsou psány populární formou a slouží pouze jako doplňkový zdroj informací pro klienty. V žádném případě nejsou určeny pro diagnostiku, obtíže klientů je vždy nutné konzultovat s fyzioterapeutem, nebo lékařem.

Všechna práva vyhrazena © FYZIOTERAPEUT-IN 2015. Neoprávněné užití a šíření bez souhlasu autora není dovoleno.