Odborné kompetence

Vedoucí fyzioterapeut a garant odborné péče: Mgr. Kateřina Horáková, DiS.

Vzdělání:

vystudovala jsem magisterský i bakalářský program na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, katedra Fyzioterapie a tělovýchovného lékařství pod vedením Prof. PaeDr. Pavla Koláře, Ph.D. V rámci studia jsem pod vedením doc. PaeDr. Libuše Smolíkové, Ph.D. praktikovala na různých odděleních ve fakultní nemocnici v Praze Motole.

V devadesátých letech jsem vystudovala také obor Fyzioterapie na Vyšší odborné zdravotnické škole v Hradci Králové. Studium bylo tehdy podpořeno významnou složkou kvalitní praxe danou těsnou spoluprací školy s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a  Fakultní nemocnicí v Hradci Králové a bylo ukončeno titulem Diplomovaný specialista.

Odborná praxe:

teoretické a praktické znalosti získané při studiu jsem měla možnost doplnit o zkušenosti z několikaleté praxe na lůžkových odděleních Pírkova sanatoria a Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. Také o mnohaletou praxi ambulantního fyzioterapeuta, kdy jsem měla příležitost řešit nejrůznější obtíže svých pacientů nejen z oblasti muskuloskeletální fyzioterapie.

Speciální doplňkové vzdělání a kurzy:

pro moderní fyzioterapii, tak jako pro další obory z oblasti péče o pacienta je typické celoživotní vzdělávání. To je realizováno mimo univerzitního studia zpravidla také specializovanými kurzy. Absolvovala jsem tak během let již mnoho kurzů speciálních fyzioterapeutických technik. V sekci služby jsou námi nabízené speciální techniky popsány. Na požádání Vám rádi samozřejmě k nahlédnutí poskytneme certifikáty či osvědčení.