Fyzioterapie dětí

Terapie na principu vývojové kineziologie - terapie vycházející z ontogenetického vývoje motoriky člověka, tento vývoj je geneticky determinován - předurčen

Kontrola psychomotorického vývoje dítěte - kontrola vývoje dítěte na základě spontánní aktivity dítěte, posturální reaktibility na polohové testy a vyšetření reflexů

Terapie neideálního pohybového vývoje -  vyšetření pohybových vzorů a nácvik optimálních pozic pro statické i dynamické zatížení pohybového systému

Respirační fyzioterapie - terapie neideálních pohybových projevů dýchání při dechových onemocnění či při abnormálních projevech posturálního chování při přetížení posturálních svalů