Fyzioterapie | Rehabilitace

Fyzioterapie / rehabilitace dospělých:

Terapie bolestivých stavů pohybového aparátu - akutní i chronické bolesti svalů a kloubů jakékoli etiologie

Terapie poúrazových stavů - nácvik sebeobsluhy, mobility, zvýšení rozsahu pohybu a svalové síly, prevence sekundárních poranění

Fyzioterapie neurologických onemocnění - dle typu onemocnění, s důrazem na reedukaci ( znovu navození) pohybu, nácvik stability mobility sebeobsluhy

Respirační fyzioterapie - terapie dýchacího systému neideálních pohybových projevů dýchání při dechových onemocnění či při abnormálních projevech posturálního chování při přetížení posturálních svalů

Terapie při vybraných interních onemocněních - při poruchách funkcí vnitřních orgánů (např. Gastroezofageální reflux, močová inkontinence, porucha střevní peristaltiky - vyprazdňování, funkční sterilita a další...