Speciální fyzioterapeutické techniky

Měkké a mobilizační techniky dle prof. K. Lewita - uvolnění zvýšeného napětí svalů, protažení fascií, odstranění kloubních blokád

Mobilizační techniky dle L. Mojžíšové - odstranění kloubních blokád

Mobilizace dle Z. Jebavé - odstranění kloubních blokád, navrácení správného tonu svalům pomocí soft-míčků

Spirální dynamika - navození fyziologicky správných pohybů po úraze či korekce nevhodných pohybových vzorů  všedního dne

Senzomotorická stabilizace - podpora svalové koordinace ideální pro poúrazové stavy dolních končetin či osového systému,   vychází se ze základních projevů člověka  - stoj a chůze

Terapie dle Dr. Brüggera - náprava nefyziologického držení těla, taktéž vhodné pro poúrazové stavy

Terapie dle McKenzieho - terapie bolestí zad

Léčba funkční ženské sterility dle L. Mojžíšové - terapie funkční sterility žen i mužů

Respirační fyzioterapie - navození fyziologického dechového stereotypu, terapie při onemocnění dýchacího systému či při abnormálních projevech posturálního chování při přetížení posturálních svalů