Sportovní fyzioterapie

Terapie akutních stavů - úraz či akutní bolest jakékoli etiologie

Protažení a uvolnění svalů -  úleva od bolesti, prevence úrazů, zrychlení a zefektivnění svalové aktivity, umožnění fyziologického průběhu pohybu, prevence sekundárních změn na pohybovém aparátu v důsledku chronického přetěžování (jako jsou: chronické záněty vazů a šlach svalů, záněty tíhových váčků (bursitis), úponů šlach na kosti...)

Posílení svalů -  úleva od bolesti, prevence úrazů, zvýšení stability, zrychlení a zefektivnění svalové aktivity, prevence sekundárních změn na pohybovém aparátu v důsledku chronického přetěžování, bodybuilding

Mobilizace kloubů - terapie omezení pohybů kloubů, úleva od bolesti

Náprava chybných pohybových stereotypů - vyšetření timingu a komparace svalů na pohybu a následná korekce neideálního průběhu

Taping a kinesiotaping svalů šlach a kloubů - pasívní podpora svalů, vazů a kloubů pomocí speciálních pásek